Omställning Järbo

 

Framtidsveckan 2015

 Framtidsveckan 2015

 Arkiv 2014

 

 

 

Flera företag har stött vår verksamhet med bidrag och direkt hjälp; här är några:

Trycktrean

Svensk Direktreklam

ICA nära Järbo

 

Maris Hårstuga

 

Järbogårdar

 

Järbo Lanthandel

 

 

Sidan uppdaterad 2016-01-17

Tillbakablick på 2015

Här ger vi en sammanfattning över verksamheten under 2015.

Cykeldag

Det här är ett evenemang som vi hoppas kan bli återkommande. I år var det lördagen den 19 september. Det är Naturskyddsföreningen som är paraplyorganisation för evenemanget.

SponsorerI år har vi haft något mindre ambitioner när det gäller omfattningen av programmet, men vi tycker att det är viktigt att vi genomför dagen.

Förra året, när det var valår, fick vi Sandvikens politiker att lova att jobba för en cykelväg mellan Järbo och Sandviken. Över 500 underskrifter samlades in och vi lämnade in ett medborgarförslag.

Det visade sig dock att det är regionen som beviljar medel för sådant, varför man helt enkelt slapp ta ställning i frågan. Länkar nedan för den som orkar läsa.

I år var cykeldagen som en familjeutflykt med tipsrunda. Start vid Gullhedskolan och mål vid Björkmuren.

Tack vare sponsorbidrag kunde vi dela ut en mängd priser för de inlämnade tipsraderna, t.o.m. så fick alla pris!

Tack till sponsorerna!

Tyvärr var det inte så många som cyklade den bara 3 km korta vägen ut till Björkmuren, men där bjöds på många trevliga aktiviteter denna soliga septemberdag.

Frågorna och de rätta svaren hittar du här.

Både 4H och Järbo IF var där med aktiviteter och för att visa upp sin verksamhet. Agera Energi visade upp solceller och bjöd på solgräddade våfflor. För Omställning Järbo gav denna dag flera nya kontakter och givande möten.

Barnen hade kul det kunde man se och barnens föräldrar smittades nog av deras entusiasm.

Här följer länkar av mera byråkratiskt slag:

Länstransportplan 2014-2025

Samhälsbyggnadsnämndens beslutsunderlag

Mer om cykelvägsfrågan

Beslut om cykelväg och yttrande

Avfallsplan - remiss

Vi har lämnat remissvar på "Avfallsplan & Renhållningsordning 2011-2020" från Gästrike Återvinnare.

Karin Wass-Söderlund, som är vår sekreterare, har sammanställt vårt svar.

Länk till våra synpunkter

Länk till avfallsplanen

Verksamhetsplan

Styrelsen har diskuterat hur föreningens verksamhet ska utvecklas. En preliminär verksamhetsplan föreläggs medlemmarna nu och den diskuterades på det första kvartalsmötet tisdag 27 januari.

Dokumentet finns på medlemssidorna dit du kan logga in, se vänsterspalten.

Möten

Regelbundna kvartalsmöten föreslås med början i januari. Se kalendern.

Vi har haft ett studiebesök här från Omställning Hudiksvall den 30 mars. Bilder finns på vår Facebooksida.

Årsmöte har ägt rum lördag 25 april på Björkmuren. Efter möte hade vi en fest i det något ruggiga aprilvädret med grillning och en hästtur för barnen.

Framtidsveckan 2015

Framtidsveckan 2015

Veckan inföll i april, den 18-26. Det blev en Engergidag med liknande inriktning som förra året, lördag den 18.

4H-klubben arrangerade samma dag en ledarskapskurs för barn och ungdomar.

På biblioteket var det en liten idéutställning om miljö i vardagen.

Föredrag med Kajsa Wahlström, pedagog och genuskonsult hölls på Folkets Hus tisdag 21/4.

Föreningen Kulturand har haft några aktiviteter i Gullsjön; guidad visning av lerhus, prova på med lera, fröbytardag och odling i lasagnebäddar.

Läs merSida om Framtidsveckan 2015

Kontaktadresser:

ordf(snabela)omstallningjarbo.se

styrelse(snabela)omstallningjarbo.se (går till alla i styrelsen)

 

Prenumerera på nyhetsbrev: (ej klar)