Omställning Järbo

 

 Till startsidan

 TillbakaTillbaka

 Bildgalleri cykeldagen

 

  Sponsorer

Flera företag och organisationer stöder med pengar och andra insatser för att Cykeldagen ska kunna genomföras:

Arise AB

 Arise AB

Järbo Elcenter

 Järbo Elcenter

Järbogårdar

 Järbogårdar

 Järbo Kvarn

Järbo Lanthandel

 Järbo Lanthandel

Järbo Trädgårdsservice

 Järbo Trädgårdsservice

Maris Hårstuga

Maris Hårstuga

Miljöpartiet de gröna

 Miljöpartiet de gröna

Naturhjältarnas 4H-klubb

 Naturhjältarnas 4H-klubb

Naturskyddsföreningen

 Naturskyddsföreningen

ppcykel

 ppcykel

Trycktrean

 Trycktrean

VIDA text & form

 VIDA text & form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2015-11-06

Cykeldag 6 september 2014

Vårt syfte är att inspirera boende i Järbo att cykla. Vi vill skapa opinion för bättre och säkrare cykelvägar inom Järbo, samt en cykelled mellan Järbo och Sandviken.

Under Cykeldagen ordnar vi en mängd aktiviteter på olika ställen i Järbo med omnejd - olika mål som ni kan cykla till enskilt eller i grupp. Cykeldagen 6 september anordnas på flera orter och samordnas av Naturskyddsföreningen.

Cykeldag 6 septemberProgram

Cykeldagen pågår kl 11-16 och flera av stationerna är öppna hela den tiden. Några aktiviteter är tidsbundna.

11.30 och 14.30 Jons Innerstugas:
Vallhundsuppvisning, ko-safari

12.00 Järbo Lanthandel:
Målgång för cyklisterna från Sandviken

12.30-13.45 Partidebatt

15.00 Järbo Kvarn:
Kvarnen öppen för visning.

 

Övriga stationer som ni kan besöka:

Kalvmarksvägen 36, grisar och småskalig träförädling.

Oppsättarvägen 31, solpaneler.

Genvägen 42, odlingsbäddar, växthus och mustpressning.

Järbo IP, prova mountainbike, ponnyridning. PPcykel lånar ut cyklar. 4H-klubben står för ridningen (20 kr/tur).

Politikerna har upptäckt Järbo!

Vi har inbjudit och utmanat Sandvikens politiker av olika färg att cykla från Stadshuset till Järbo där de kommer att grillas med frågor om skola, barnomsorg, infrastruktur och trafikmiljön i Järbo.

Cykelturen går till så här:

De som ska cykla från Sandviken möter upp redan 10.30 utanför stadshuset i Sandviken, med välpumpade däck och ett glatt humör. Kläder efter väder. Cykla i varselväst.

Avresa 11.00, beräknad ankomst kl 12.00 till Lanthandeln i Järbo.

Kl 12.30-13.45 debatt som leds av Elisabeth Blomgren, ordförande Omställning Järbo. Vi kommer att hålla oss till frågor som konkret rör Järbo. Bland annat skola och barnomsorg, infrastruktur (fiber och kollektivtrafik), samt trafikmiljön i Järbo.

Följande personer har anmält sitt deltagande:

Peter Kärnström (S), Bernt Jonsson (V), Helena Sjöberg (FP), Leif Jönsson (KD), Matts Mattson (landsbygdspartiet), Per-Johan Emtell (MP), Veronica Wernersson (C).

Informationsmaterial

Affisch

Informationsblad

Kartan

Naturskyddsföreningen

Pressinformation

2014-09-01

2014-09-02

2014-09-03

2014-09-04

Bilder

Bildgalleri cykeldagen

Cykelväg Järbo-Sandviken

Skriv på upprop för cykelväg mellan Järbo och Sandviken. Du kan göra det via internet eller på våra listor som vi finns vid de olika stationerna på Cykeldagen.

Länk: http://www.skrivunder.com/cykelvag_mellan_sandviken_och_jarbo

Uppropet sändes som medborgarförslag till Sandvikens kommun 2015-04-26 tillsammans med följande inledning:

Petition för cykelväg

Det är över 500 namnunderskrifter insamlade.

Cykelvägen är ingen ny idé. Det stod en notis i GD för 10 år sedan: Efterlyses: cykelbana till Järbo, och i Jäderfors har man jobbat på detta länge.

Fortsättning följer...

Det har inte hänt så mycket under året efter Cykeldagen. Vår inlämnade petition är fortfarande "under behandling" i Stadshuset och den kommer upp i kommunfullmäktige först 19 oktober 2015. Det har däremot stått en hel del artiklar i tidningarna. Här är länkar till dem som vi fångat upp. Inte minst är Jäderforsborna aktiva.

2015-09-24 Olika åsikter om cykelväg till Järbo (AB)

2015-08-15 Ingen cykelväg mellan Järbo och Sandviken (AB)

2015-08-11 SD kräver cykelväg via Jäderfors (AB)

Vecka 30 Insändare i Annonsbladet

2015-07-07 Jäderforsbor – här kan ni cykla (GD)

2015-07-07 Cykelväg nu eller aldrig? (AB)

2015-07-05 Byborna rasar över livsfarlig väg: "Vi vill ha cykelväg nu" (GD)

Vecka 27 Artikel i Annonsbladet

2014-09-08 Vill kämpa för cykelväg (GD)

2014-09-07 Fler vill lova cykelväg (GD)

2014-09-05 Trampar till Järbo på cykeldagen (AB)

Vi har "provcyklat" dels vägen Jäderfors-Sandviken och dels Kanalvägen från Järbo och upprättat Google-kartor.

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett yttrande med förslag till kommunfullmäktige. Det ska beredas i kommunstyrelsen innan den kommer dit. Som grund för beslut ligger bland annat länstransportplanen 2014-2025. Den förespråkar ökad satsning på "cykelåtgärder", men Järbo är inte nämnt. Vidare finns en verksamhetsplan för 2015. Järbo är inte nämnt.

Och här kan man läsa om "beslutet":

2015-08-20 Järbobor kämpar vidare för cykelväg (GD)

Beslut och yttrande

I november 2015 har vi fått protokollsutdrag och yttrande om medborgarförslaget.

Protokollsutdrag §160 från möte 2015-10-19

Yttrande angående gång och cykelvägar inom Sandvikens kommun

Cykelquiz

Vad kan du om cykelpolitik?Naturskyddsföreningen har tagit fram ett cykelquiz, d.v.s. ett antal frågor om "cykelpolitk".

Vinnaren får ett presentkort på Sportson att köpa en cykel eller cykeltillbehör för 6.000 kr. Plats 2-10 får ett ex av Svante Axelssons nya bok, ”Vår tid är nu”. Skicka in talongerna för quizet senast den 16 september så att alla deltagare får vara med och ha chans på vinsterna!

Om du lämnar svaren vi någon av stationerna ordnar vi att de skickas in.

Öppna blanketten

 

 

 

 

 

Bli medlem

Om du vill stödja föreningens verksamhet och delta i den kan du bli medlem.För att bli medlem betalar du in avgiften på föreningens bankgiro 222-9755. Det kostar 50 kr per år för enskild person och 100 kr för hela familjen. Ange namn och helst också din e-postadress.

Våra möten är öppna så du är alltid välkommen att delta utan att vara medlem. Följ verksamheten i Facebookgruppen Omställning Järbo.

Kontaktadresser:

Hela styrelsen: styrelse(snabela)omstallningjarbo.se,

Ordföranden: ordf(snabela)omstallningjarbo.se