Nyhetsbrev från Omställning Järbo

Bernt Jonsson (V), varför cyklar du?

Bernt Jonsson, vänsterpartiet, varför cyklar du till Järbo på lördag?

- Det är viktigt med GC-väg av säkerhetskäl, för miljömålen och för folks hälsa.

- Jag är säker på att du också på det här sättet utmanar dina konkurrenter i valet, säger ordföranden i Omställning Järbo, Elisabeth Blomgren. Alla partier verkar inte lika intresserade av landsbygdsfrågor. Vi har bjudit in partierna och alla utom ett har svarat. Nu ser vi fram emot en spännande debatt med de övriga.
 

Program

Under Cykeldagen ordnas en mängd aktiviteter på olika ställen i Järbo med omnejd - olika mål som man kan cykla till enskilt eller i grupp.
Cykeldagen pågår kl 11-16 och flera av stationerna är öppna hela den tiden. Några aktiviteter är tidsbundna.
  • 11.30 och 14.30 Jons Innerstugas: Vallhundsuppvisning, ko-safari
  • 12.00 Järbo Lanthandel: Målgång för cyklisterna från Sandviken
  • 12.30-13.45 Partidebatt vid Järbo Lanthandel
  • 15.00 Järbo Kvarn: Kvarnen öppen för visning.

Mer information

Hemsida Omställning Järbo
Affisch
Informationsblad
Karta
Opinion för cykelväg Järbo-Sandviken
Cykeldagen på olika orter i Sverige (Naturskyddsföreningen)

Det här nyhetsbrevet går till e-postadresser inom media.